kirja

En voi ihan vielä sanoa, että ”se on siinä”, mutta kieltämättä hyvältä tämä tuntuu. Ensimmäinen virallinen väitöskirja-artikkelini on nyt julkaistu. Väitöskirjan kirjoittaminen työn ohessa on ollut haastavaa. Jokaiselle teistä, jotka olette 2000- luvulla väitellyt tohtoriksi täysipäiväisen työn rinnalla, nostan hattua. Tässä maailmankylässä kilpailu on todella kovaa isolla K:lla.

Oman artikkelini julkaisu ei ole vaatinut ihan itkupotku -raivareita, mutta täytyy sanoa, että lähellä olivat vähän suuremmatkin tunteenpurkaukset. Vaikka yhtymäkohtia gradun kirjoittamiseen on monia, yksi merkittävin ero on ollut juuri tämä riivaava kilpailuasetelma. Julkaisua tavoittelevia raudankovia tutkijoita on älytön määrä ja toimitusten antama palaute on usein aika tylyä. Tässä ei siis kilpailla arvosanoista, vaan muita tutkijoita ja julkaisun toimitusta vastaan. Kysymys ei ole miten pärjään arvoasteikolla, vaan eteneekö homma ylipäätään. Kiitokset Lappiin yliopistolle ja ohjaajilleni Hannulle ja Riitalle hyvästä valmennuksesta.

Onneksi tämä ihana keltainen kirja on nyt käsissäni! Kirjaan kirjoittamani artikkeli käsittelee lukijan kuvia. Millaisia kuvia sanomalehdissä julkaistaan ja miksi? Tutkin lukijan kuvia mediatalojen näkökulmasta ja pohdin millaista lisäarvoa amatöörikuvat antavat ammattilaisten ottamien tuotosten rinnalla. Tutkimusaineistona toimi Aamulehden, Keskipohjanmaan ja Kalevan lukijan kuvat kolmen viikon ajalta. Kategorisoin kuvat niiden sisällön perusteella. Nojaten näihin tuloksiin haastattelin kunkin sanomalehden lukijan kuvista vastaavaa työntekijää.

Lyhyesti kerrottuna lukijan kuvat voidaan jakaa kahteen osaan:

1.) Uutiskuvat, joilla on uutisarvoa. Ne ovat usein kuvia tilanteista, joihin kuvajournalisti ei ole ennättänyt paikalle tai jotka ovat tapahtuneet niin nopeasti, että kohde on tallennettu puolivahingossa.

2.) Päivän kuvat, jotka ovat usein positiivisia otoksia eläimistä, tutuista paikoista tai sääilmiöistä ja joiden tehtävä on lähinnä koristaa lehden sivuja ja jossain määrin vahvistaa paikallista lukijasuhdetta.

 

Taulukko: Altti Näsi

Taulukko: Altti Näsi

Lue koko artikkeli ja vaikka koko kirja täältä: http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61858

Miten homma tästä jatkuu? Väikkärini toinen artikkeli on käytännössä valmis, mutta se tarvitsee hieman viilausta ja se pitää – ikävä kyllä – lähettää jonnekin ehdolle tuomittavaksi.. tai siis.. julkaistavaksi. Käsittääkseni artikkelipohjainen väitöskirja vaatii kolme julkaistua tekelettä, joten yksi kolmasosa on suoritettu. Taiteellisia osioita tulee kaksi, joista toinen on jo valmis (www.hoytamo.com). Hitaasti, mutta varmasti eteenpäin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.